شــرکــت مـهـنــدســی مــشــاوره و ســاخــت ژوبــیــکــو
.Joubicco Consulting & Construction Eng. Co

فوق الیسانس – مهندسی عمران

مشخصات کلاس های ارائه شده برای رشته مهندسی عمران، صرفا مقطع فوق الیسانس (کارشناسی ارشد) در این بخش قابل مشاهده بوده و دانشحویان گرامی در صورت نیاز به اطلاعات بیش تر می توانند به مطالعه توضیحات مشروح آن بپردازند.


لیسانس – مهندسی معماری

مشخصات کلاس های ارائه شده برای رشته مهندسی معماری، صرفا مقطع لیسانس (کارشناسی) در این بخش قابل مشاهده بوده، دانشحویان گرامی در صورت نیاز به اطلاعات بیش تر می توانند به مطالعه توضیحات مشروح این بخش بپردازند.


مقطع متوسطه و پایین تر

لیست مقاطع و مشخصات دروسی که واحد آموزشی این شرکت هم اکنون در سطوح متوسطه و پایین تر از آن بخصوص برای دانش آموزان رشته ریاضی و فیزیک، قادر به تدریس آن ها می باشد، در تصویر نمایش داده شده اند. در صورت نیاز می توانید بخش جزئیات کلاس ها را مشاهده فرمائید.


لیسانس – مهندسی عمران

در این بخش، مشخصات دروس پایه، تخصصی اجباری و اختیاری رشته مهندسی عمران مختص مقطع لیسانس (کارشناسی) که هم اکنون واحد آموزشی این شرکت امکان تدریس آن را دارد، ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیش تر می توانید به توضیحات مشروح این صفحه مراجعه فرمائید.