شــرکــت مـهـنــدســی مــشــاوره و ســاخــت ژوبــیــکــو
.Joubicco Consulting & Construction Eng. Co

تامین کنندگان

استفاده از محصولاتی که امتحان خود را پیش تر، پس داده اند،‌ با نام های تجاری معتبر و خدماتی قابل اطمینان حتی پس از فروش،‌ قیمتی اقتصادی و کیفیتی منحصر بفرد همواره الگویی برای ما بوده و هست. بنابراین پس از مدتی بدین نتیجه رسیدیم که نه تنها استفاده از چند محصول خاص و شناخته شده موجبات محدودیت کارهایمان را فراهم نمی کند، بلکه با تکیه بر نام هایی آشنا برای مشتریان می توانیم این قوت خیال را برای ایشان فراهم آوریم که مطلوب ایشان در نهایت به تحقق خواهد رسید.

شرکت مهندسی مشاوره و ساخت ژوبین سازان آژینه (ژوبیکو) همواره در تمامی پروژه های خود با شرکت ها و گروه هایی همکاری می کند که مشخصات آنان در این قسمت از وب سایت (تامین کنندگان) معرفی شده اند. این بدان معنی است که ما کارهای خود را بر مبنایی محکم بنا می کنیم، تا از بروز کوچک ترین مشکلات در کیفیت کارهایمان نیز اطمینان کافی را داشته باشیم.

مشتریان گرامی می توانند پیش از تکمیل فرم ”ثبت سفارش” که به نوعی نخستین مرحله از شروع فاز همکاری میان شرکت ما و آنان می باشد، ابتدا محصولات و نام های تجاری مورد نظر خود را بخاطر سپرده و سپس با یادداشت نمودن کد ذیل آنان در فرم ”ثبت سفارش”، در پروژه های خود از آن ها استفاده نمایند. این مطلب می تواند کمک حال گروه طراحان و مجریان این شرکت نیز باشد تا با درکی بهتر نسبت به علاقه و خواست مشتریان گرامی، نتیجه ای با کیفیت تر را تحویل دهند.

لازم به ذکر است که این بخش از وب سایت دارای محدودیت هایی از نظر حجم همکاران و شرکت های مورد نظر ما بوده و پس از تکمیل حد نصاب در هر زمینه تا اطلاع ثانوی امکان افزایش و معرفی موارد جدید تر امکان پذیر نخواهد بود، لذا افراد حقوقی که دارای زمینه های مرتبط کاری با بخش جاری هستند، می توانند اطلاعات خود را از طریق فرم ”همکاری با ما”، که در بخش ”تماس با ما” قرار داده شده است، ارسال نمایند.

در ادامه این بخش، مشخصات همکاران، شرکت ها و بطور کلی نام های تجاری که این شرکت صرفا در پروژه های خود از آنان بهره می برد، ارائه می شود.

 

 

”نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم؛ اما اگر فرمول شکست را می خواهید آن است که بکوشید همه را راضی نگه دارید.”

اسوپ

 

 

 

Suppliers

Using  products that have been proved earlier , so that, with prestigious brand names and service reliable even after sales, with prices and unique quality has always been and remains a  model for us.

So therefore , we found out that not only using  some  particular and well-known product will  not  limits  our activities , but by  relying on familiar brands  we can provide to our customers the  strength in imagination and their desire  could finally be realized.

 

Joubicco Engineering, consulting and construction company  always  cooperates ,in all its projects ,with companies and groups that their data have been indicated  in this part of the site (suppliers) .

This means that we built  our activities  on a solid foundation, so that we will have enough confidence  when  smallest problem occurs  in the quality of  our works .

 

Customers can  before filling the pre-form “order” which is somehow  the first phase of cooperation between us and them , first remember their preferred brands and then by marking their code in the

“order “ form , use them in their projects . This issue may help the  designers and implementers of  the group , by having  a better understanding of  the interests  and wishes of the customer ,to deliver higher quality results .

Please note that this part of the web site has a limitation regarding the volume of cooperation and their the companies interested by us , and after reaching  the limit  of each field , until further notice ,the introduction of new items will not be possible.

Therefore, legal persons that have professional activities  related with the fields of the current section  , can submit their data   through the form of “work with us”, placed in the section “Contact Us” .

In this section will provided the  specifications of partners, companies and brands in general that are used by the  company in its  own projects.

 

 

“I can not express to you my success formula, but if you want the formula for failure , is try to keep everyone satisfied “ Esope .